bankAll Graphic er et aktieselskab, der er ligeligt ejet af de seks partnere
Selskabet blev stiftet den 1. november 2004 og har hovedadresse på HI-Park 411 B, 7400 Herning.

CVR nr. 28 68 25 06

Handelsbanken
IBAN DK6876200002050332
Swift HANDDKKK

Advokat:
Dahl
Kaj Munks Vej 4
7400 Herning

Revisor:
Vistisen & Lunde
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Guldborgvej 1
7400 Herning